Med datånalyse kan virksomheder træffe bedre beslutninger

Dataanalyse er afgørende for moderne virksomheder. Dataindsamling, -behandling og -analyse er uundværlige for virksomheders beslutningsprocesser, og når de skal lægge strategier. Data giver overblik over virkeligheden og indblik i virksomheders muligheder og udfordringer. På baggrund af gennemarbejdet databehandling kan virksomheder træffe beslutninger og lægge strategier, som tager afsæt i den konkrete situation, de står i. Data giver virksomheder forståelse for sit marked, så de kan vide, hvorhenne de har mulighed for at slå til og få et forspring i forhold til sine konkurrenter. Struktureret databehandling gør virksomheder i stand til at være på forkant med innovative løsninger, at være proaktive og at bevare et fremadrettet fokus. Data er guld værd for enhver virksomhed, men kun hvis behandlingen heraf gør det brugbart og sætter det i et perspektiv, der er fokuseret på beslutningstagning og planlægning af strategier. Der findes selskaber, som laver dataanalyse for andre virksomheder og herigennem hjælper dem med at skabe vækst.

Sådan kan dataanalyse fungere

Dataanalyse kan fungere gennem forskellige ydelser. Først og fremmest kan behandlingen af data skabe overblik over kundegrupper og rydde op i dataindsamling og det data, som virksomheder allerede har. Den kan desuden fjerne unødvendig data fra databaser. Dette handler i bund og grund om at skabe overblik over sine data. Det andet virksomheder, der laver dataanalyse for andre, kan er at levere data, som virksomhederne, de hjælper, ikke i forvejen havde adgang til. Dermed skabes et større overblik over virksomhedernes situationer, kunder og markeder. Det tredje punkt drejer sig om dataaktivering, og hvordan virksomhederne kan bruge sine data i beslutningsprocesser og planlægning af strategier. Her kan man også segmentere kundegrupper. Både private virksomheder, offentlige myndigheder og interessegrupper kan have gavn af dataanalyse, fordi de kan bruge kunde- og brugerdata til at lære sine kunder bedre at kende.

Dataetik i forbindelse med dataanalyse

I den digitale verden, vi i dag lever i, findes data over alle de skridt, vi dagligt tager på internettet. Dette muliggør, at man med dataanalyse kan vide enormt meget om, hvordan mennesker opfører sig online. Data fra forskellige hjemmesider og internetbrowsere kan kobles med hinanden, så yderligere indsigt opnås. Hvis man vil, kan man gå i dybden med et enkelt menneskes liv og online opførsel. Dette kan man gøre uden at gå på kompromis med det enkelte individs privatliv, hvis man er dygtig til det. Gode dataanalytikere er desuden bevidste om, at mere følsomme data om den enkelte ikke er ligeså interessant som data om større forbruger- og kundegrupper.